Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a FaceTill Ltd. (székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült Királyság, nyilvántartási szám: 13833436), mint üzemeltető (a továbbiakban: “Üzemeltető” vagy „XProjekt”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szerződés részét képezik, továbbá kötelezően alkalmazandóak az XProjekt Platform használata során az XProjekt és a Felhasználó között létrejövő valamennyi jogviszonyra. Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

1. Adatok 

Név: FaceTill Ltd.
Székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült Királyság
Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 13833436
Nyilvántartásba bejegyző/hatóság megnevezése: Companies House
Az üzemeltető elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: kapcsolat@xprojekt.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma, adatvédelmi hatóság: CSN8165542, Information Commissioner’s Office
A szerződés nyelve: magyar
A tárhelyszolgáltató adatai:
– Név: Fasthosts Internet Limited
– Székhely: Discovery House, 154 Southgate Street, Gloucester, GL1 2EX
– Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 03656438
– Szerver helye: London, Egyesült Királyság

2. Fogalmak 

Adminisztrációs Díj: a Szabadúszó által az XProjektnek – az XProjekt által a Szabadúszónak nyújtott közvetítési szolgáltatások fejében – fizetendő jutalék, amely minden olyan alkalom után jár, amikor a Szabadúszó egy Megrendelő számára az XProjekt Platformon keresztül értékesíti a Szolgáltatását.

Ajánlattétel: azok az Ajánlatok, amiket a Szabadúszó ad a Felhasználó Projektjére

Egyenleg: az az összeg, amelyet a Szabadúszó kap a Szolgáltatás teljesítését követően, vagy a Megrendelő kapja egy esetleges visszautaláskor. Felek az egyenleg kifizetését igényelhetik a felhasználói fiókjuk “Vezérlőpult”-jából a „Kifizetés kérése” gombra kattintva.

Egyéni Megbízás: az a megbízás, amit egy Felhasználó küld a Szabadúszónak egy Projekt elvégzésére. Ez a Projekt nem nyilvános, csak az adott Szabadúszó láthatja.

Felhasználó: bármely olyan 13. életévét betöltött személy, aki az XProjekt Platformon regisztrálta magát és ezzel felhasználói fiókot hozott létre, és az XProjekt Platform szolgáltatásait ezen felhasználói fiók segítségével igénybe veszi.

Megrendelő: az a Felhasználó, aki Megrendelést ad le az XProjekt Platformon és Vállalkozási Szerződést köt a Szabadúszóval.

Megrendelés: a Megrendelő által a Szabadúszónak az XProjekt Platformon keresztül egy Szolgáltatásra leadott rendelését jelenti.

Moderálás: az XProjekt által végzett azon tevékenység, amely keretében a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) a jogszabályoknak és a szerződésnek való megfelelését vizsgálja, és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Projekt: a Megrendelő által létrehozott hirdetés egy elvégzendő feladatra, munkára.

Szabadúszó: az a Felhasználó, aki 18. életévét betöltötte és az XProjekt Platformon Szolgáltatást kínál, aki az XProjekttel Szerződésben áll.

Szerződés: az XProjekt és a Felhasználó között létrejött szerződés, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekből áll.

Szolgáltatás: az a fizikai vagy virtuális szolgáltatás, amelyet a Szabadúszó az XProjekt Platform segítségével értékesítésre kínál.

Szolgáltatás Ára: az a bruttó ár (az áfát tartalmazza), amelyet a Megrendelőnek fizetnie kell a Szabadúszó részére a megrendelt Szolgáltatásért. Némely Szolgáltatás az xprojekt.hu oldalán egy vagy több fizikai termék létrejöttével valósul meg, így azok szállításáért a Szabadúszó szállítási díjat számíthat fel.

Vállalkozási Szerződés: a Megrendelő és a Szabadúszó között egy adott Megrendeléssel összhangban, a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan létrejött szerződés.

XProjekt: FaceTill Ltd., székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült Királyság (cégjegyzékszám: 13833436)

XProjekt Platform: az XProjekt által – az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Online Platformokról Szóló Rendelet”) értelmében online közvetítő szolgáltató minőségben – információs társadalmi szolgáltatásként működtetett felület, amely az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

– Grafika és Illusztráció
– Fotó és Videó
– Film és Animáció
– Zene és Hangfelvétel
– Webdizájn és Programozás
– Tervezés és Lakberendezés
– Marketing és Virtuális asszisztens
– Mesterséges Intelligencia
– Pénzügy és Jog
– Szövegírás és Fordítás
– Életmód és Egészség
– Oktatás és Művészet
– Szabadidő és Utazás 
– Rendezvényszervezés 
– YouTuber és Influenszer
– Minden más

Egyrészt lehetővé teszi a Szabadúszó számára, hogy a Szolgáltatásait a Felhasználók számára értékesítse, és a Szolgáltatás értékesítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződéseket kössön a Megrendelőkkel, másrészt lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó Megrendeléseket adjanak le a Szabadúszók felé, és Megrendelőként Vállalkozási Szerződéseket kössenek, és amennyiben szükséges megszervezzék, hogy a Megrendelés során létrejött termék kiszállításra kerüljön.

3. Regisztráció 

Az XProjekt Platformon az email címmel történő regisztráció során a kötelezően kitöltendő mezőkbe a kért adatok megadása szükséges, amelyek a következők: felhasználónév, email cím, jelszó. Ezzel egyidejűleg az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is szükséges. Ezen mezők kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni, vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.

Az email címmel történő regisztráción kívül lehetőség van Google fiókkal és Facebook fiókkal is regisztrálni az oldalra.

Kizárólag regisztrációt követően van lehetőség Megrendelésre, Projekt és Szolgáltatás feltöltésére.

Felhasználó a regisztráció során köteles hiteles és pontos adatokat megadni, továbbá vállalja, hogy nem hoz létre felhasználói fiókot megtévesztés céljából, továbbá jogszabályba vagy jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon. 

Az XProjekt indoklás nélkül megtagadhatja a regisztráció elfogadását.

Amennyiben a Felhasználó közszereplő nevével vagy cégnévvel hoz létre felhasználónevet, az XProjekt kérheti a személyazonosság igazolását vagy cégnév esetén, hogy a Felhasználó a cég nevében jogosult eljárni.

A felhasználói fiókhoz tartozó jelszó biztonságáért kizárólag a Felhasználó felel. Az XProjekt nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A regisztráció ingyenes. 

4. Az XProjekt Platform használata 

Az XProjekt Platformon csak regisztrált Felhasználó rendelhet meg Szolgáltatást. Minden felhasználónévhez egy fiók tartozik. 

A Felhasználónak lehetősége van a Szabadúszókat rangsorolva megjeleníteni a kategória, az óradíj, a tapasztalat, valamint a nyelvtudás alapján, továbbá sorba rendezni őket név, dátum, óradíj és értékelés szerint.

4.1 A Felhasználó köteles mindenkor:

– kiváló minőségű, nagy felbontású fényképeket, videókat használni a Szolgáltatásnak és/vagy a Projektnek az XProjekt Platformon történő megjelenítésére. Kerülendő a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, politikai, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó, illetve egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító avagy a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő fénykép vagy videó. Ha valamelyik fénykép, videó nem felel meg a fenti feltételeknek, az XProjekt fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az adott fénykép, videó feltöltését, és helyette más fényképet, videót kérjen.

– a Szolgáltatás és/vagy a Projekt címét és leírását gondosan megírni, hogy az a magyar helyesírás szabályainak mindenben megfeleljen, és a tartalma a Szolgáltatáshoz és/vagy a Projekthez szorosan kapcsolódjon. Kerülendő a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, politikai, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó, illetve egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító avagy a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő szövegezés. Ha a Szolgáltatás és/vagy a Projekt címe vagy leírása nem felel meg a fenti feltételeknek, az XProjekt fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Szolgáltatás és/vagy a Projekt közzétételét, vagy kérje a szövegezés módosítását.

4.2 Szolgáltatásokkal, Projektekkel és Ajánlattételekkel szemben támasztott követelmények, azaz a Felhasználó nem jogosult:

– Szolgáltatást és Projektet más kategóriában hirdetni, mint ami a valós rendeltetésének és céljának megfelelő;

– a Szolgáltatáshoz, Projekthez és Ajánlattételhez kapcsolódó leírásban megadott alapadatoktól eltérő adatokat, információkat – ideértve a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (pl. telefonszám, email cím, URL link, stb.) is – közölni;

– a Szolgáltatás árát napi egy alkalomnál többször megváltoztatni;

– a hirdetést olyan felirattal ellátni, amely nem felel meg a valóságnak;

– az XProjekt kifejezett hozzájárulása nélkül olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot vagy bármely más visszafejtő alkalmazása);

– a Szolgáltatásban, Projektben és Ajánlattételben tilos a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó, továbbá egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító vagy politikai, avagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző tartalom;

– duplikált tartalmat közzétenni. Duplikáltnak minősül, ha ugyanazon Szabadúszó ugyanazon regisztráción belül, vagy valamely Szabadúszó több regisztráción belül, de azonos IP címről ugyanazt a Szolgáltatást többször is hirdeti ugyanazon célból, vagy ugyanazokat a képeket, anyagokat több hirdetés esetében is felhasználja;

– az XProjekt másik Szabadúszóinak a Szolgáltatásainak tartalmát lemásolni;

– szerzői jogsértést vagy személyhez fűződő jogsértést elkövetni;

– alacsony minőségű és szakmailag kifogásolható tartalmat hirdetni;

– spameket, rosszindulatú programokat és az illegális tartalmakat közzétenni.

4.3 Ki tölthet fel szolgáltatást?

  • egyéni vállalkozó
  • egyéni cég
  • egyszemélyes társas vállalkozás
  • egyéni szabadúszókból alakult társas vállalkozás
  • egyéni szabadúszókból alakult közkereseti társaság
  • adószámos magánszemély

4.4 Nem megengedett Szolgáltatások és Projektek: 

– Hitelügyintézés

– Biztosítás kötés

– Felnőtt és szexuális tartalmú szolgáltatások

– Ingatlanügynöki tevékenység

– Egészségpénztár

– Nyugdíjpénztár

– Állampapír kereskedő

– Befektetési és vagyonkezelési ügyintéző

– Devizabróker

– Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)

– Értékpapír forgalmazó üzletkötő

– Értékpapír ügyintéző (tőzsdei)

– Értékpapír üzletkötő

– Értékpapírbróker

– Értéktőzsde-bróker

– Értéktőzsde-ügynök

– Opciós bróker

– Pénzügyi tanácsadó ügynök

– Portfólió kezelő

– Személyi bankár

– Tőzsdebróker

– Tőzsdeügynök

– Valutabróker

-Online nem végezhető szolgáltatás (pl. takarítás, villanyszerelés, stb)

Az XProjekt fenntartja a jogot, ha a felsorolásban szereplő tiltott tartalmat talál a Moderálás során, a Felhasználó hirdetését nem engedi közzétenni a Platformon. Ezzel egyidejűleg értesíti a Felhasználót az ÁSZF szabályainak megsértéséről, valamint lehetőséget ad egy módosított hirdetés megjelenítésére.

Az XProjekt nem vállal felelősséget az XProjekt Platform bármely eszközön való megfelelő működéséért (beleértve az operációs rendszer megfelelő működését is). Az XProjekt nem vállal felelősséget semmi olyan kárért vagy elmaradt vagyoni előnyért, amely a jelen pontban foglaltak teljesítésének elmulasztásából fakad. 

A Felhasználó köteles mindent megtenni annak megakadályozása érdekében, hogy számítógépes vírusok bejuthassanak az XProjekt Platformra. Amennyiben a Felhasználó által számítógépes vírus jut be az XProjekt Platformra, akkor a Felhasználó köteles megtéríteni az XProjekt részére a vírus kiirtása és az XProjekt Platform helyreállítása kapcsán felmerülő károkat. 

Az XProjekt Platform részeként az XProjekt saját belátása szerint megadhatja és visszavonhatja a Felhasználó közvetlen hozzáférését a Platformhoz. 

5. Ajánlattétel

A Szabadúszóknak lehetőségük van Ajánlatot tenni Projektekre. Ezt az adott Projektet megnyitva az “Ajánlatot teszek” gombra kattintva és a felugró ablakban lévő mezők kitöltésével teheti meg. A Szabadúszó köteles kitölteni az árat (amely nem lehet kevesebb, mint 5000 Ft), valamint ajánlott a “Megjegyzés” mező kitöltése. Az “Ajánlatot teszek” gomb semmilyen más formában nem használható, csak és kizárólag Ajánlatadás céljából. Külső link vagy kommunikációs csatorna elérhetőség nem adható meg.

Amennyiben a Felhasználóhoz Ajánlat érkezik és a Felek egyeztetnek az Ajánlat tartalmáról, a Szabadúszót a részletek egyeztetése során megadott feltételek tekintetében ajánlati kötöttség terheli, az abban közöltek betartására köteles. 

Szabadúszó az Ajánlat elfogadása előtt indoklás nélkül törölheti az Ajánlatát.

6. Egyéni Megbízás 

A Felhasználónak lehetősége van Egyéni Megbízást adni a Szabadúszónak. Ezzel a Megbízással egy privát Projekt jön létre, melyet csak a Felhasználó és az adott Szabadúszó láthat. A Szabadúszó Ajánlatot tehet az Egyéni Megbízásra.

7. Üzenetek 

Az XProjekt lehetőséget biztosít a Felhasználónak, hogy a Szabadúszóval az XProjekt Platformon keresztül üzenetváltásokat létesítsen, fájlt csatoljon. Az “Üzenet küldése” funkció használata során és egyébként az XProjekt bármely kommunikációs felületén (pl: értékelés, stb…) kerülendő a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, politikai, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó, illetve egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító avagy a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus. 

Telefonszám, email cím, Skype vagy bármely egyéb kommunikációs eszköz megadása tilos, kivéve, ha szükséges a Szolgáltatás kézbesítéséhez. 

Tilos olyan üzenetet küldeni, amely nem a hirdetés céljával kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozik, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett az XProjekt tevékenységével azonos vagy hasonló szolgáltatási tevékenység reklámozására vonatkozó üzenetküldés. 

Az “Üzenet küldése” funkciót tilos marketing, reklám vagy egyéb, célhoz nem köthető üzenet küldésére használni. Az “Üzenet küldése” funkciót tilos arra a célra használni, hogy a Felhasználó az XProjekt Platformot megkerülve vegye igénybe a Szolgáltatást a Platformon megismert Szabadúszóval. 

Az üzenetek nyilvánosan nem elérhetőek, azonban a felhasználói feltételek betartása érdekében az XProjekt fenntartja a jogot, hogy az üzeneteket átvilágítsa, és amennyiben bármelyik fél az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi, abban az esetben a Felhasználó korlátozását, felfüggesztését, törlését, tiltását eredményezheti. 

8. Megrendelés

Amennyiben a Szabadúszó a Szolgáltatás nyújtását elvállalja, és azt a Felhasználó a megbeszélt feltételekkel megrendeli, a Megrendelés visszaigazolása elküldésre került emailben a Megrendelőnek (a továbbiakban: “Rendelés visszaigazolása”), akkor az XProjekt Platformon keresztül a Vállalkozási Szerződés közvetlenül a Megrendelő és a Szabadúszó között létrejön. 

A Vállalkozási Szerződés létrejöhet akként is, hogy a Megrendelő azonnal megrendeli az adott Szolgáltatást anélkül, hogy a Felek a Szolgáltatás tárgya, valamint a teljesítés tekintetében üzenetváltást folytatnának. Azonnali megrendelés esetén a Szabadúszó a leírásban, címben vagy a képeken közzétett Szolgáltatást, annak minőségi követelményeivel egyetemben köteles teljesíteni. 

A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az XProjekt Platformon nyújtott Szolgáltatás Árának a megfizetése kizárólag az XProjekt fizetési eszközén keresztül – Stripe – történhet. A Felhasználó nem jogosult megállapodni a Szabadúszóval az XProjekt Platformon kívül, nem ajánlhat fel és nem fogadhat el a Platformon kívüli fizetési megoldásokat. Ezen kötelezettség megszegése esetén az XProjekt a Felhasználóval szemben a jelen ÁSZF 16. pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az XProjekthez és a Szabadúszóhoz nem jutnak el.

Az XProjekt Platform üzemeltetése során az XProjekt kizárólag információs társadalmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatóként jár el, és nem részes fele sem a Vállalkozási Szerződésnek. Az XProjekt nem forgalmaz Termékeket, illetve nem nyújt Szolgáltatásokat, továbbá semmilyen módon nem felelős a Vállalkozási Szerződés teljesítéséért. 

Az XProjekt Platform üzemeltetése során az XProjekt független közvetítőként jár el a Vállalkozási Szerződéseknek a Szabadúszók és a Megrendelők közötti közvetítése kapcsán. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások Árát nem közvetlenül a Szabadúszó részére fizeti meg, hanem a Szabadúszó nevében és/vagy javára az XProjekt részére, aki az így teljesített pénzösszegeket a megfelelő Szabadúszónak eljuttatja.

9. Megrendelés teljesítése 

Szabadúszó a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megjelölt tevékenységi körben, szakterületen szaktudással rendelkezik, és a hozzá érkező felhasználói igényeket, Megrendeléseket a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

A Szabadúszó kötelessége, hogy a Szolgáltatás leírásában meghatározott határidőt betartsa.

Feleknek lehetőségük van arra, hogy üzenetekben vagy Egyéni Megbízáskor egyéni teljesítési határidőben állapodjanak meg. A Megrendelés leírásában vagy Egyéni Megbízásban a meghatározott egyéni teljesítési határidő maximum 30 nap lehet. Abban az esetben, amennyiben az adott Szolgáltatás teljesítése ennél hosszabb időt vesz igénybe, Felek megállapodhatnak akként, hogy a Szolgáltatást 30 napos teljesítési ütemekben kell teljesíteni, a Megrendelőnek pedig kifizetni. A Felek által megállapított 30 napos teljesítési ütemeknek a Megrendelő érdekének– legalább részbeni – kielégítésére alkalmasnak kell lenniük, mely körben a Felek megállapodását kell alapul venni. 

A határidő elmulasztása esetén a Megrendelő törölheti a Rendelést és a Szolgáltatás Ára automatikusan visszautalásra kerül. 

Az XProjektnek, illetve az általa megbízott bármely külső félnek joga van bármikor megvizsgálni a Szabadúszó szolgáltatásnyújtási folyamatát, azok minőségét.

A megrendelt Szolgáltatással szemben támasztott követelmények: 

– megfeleljen a Megrendelésben foglalt feltételeknek; 

– üzenetekben, Ajánlatkérésben vagy azonnali rendelés esetén kizárólag a leírásban rögzített feltételeknek, minőségnek; 

– Szabadúszó a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesítse a Megrendelést; 

– annak tartalma ne legyen jogszabálysértő, ne valósítson meg bűncselekményt, valamint ne sértse akár a Megrendelő, akár 3. fél személyhez fűződő jogait, érdekeit; 

– ne sértsen szellemi tulajdont, szerzői jogot. 

Egy Megrendelés – beleértve a 30 napnál hosszabb teljesítési határidő esetén az adott részfeladat elvégzésére vonatkozó Megrendelést – akkor tekinthető befejezettnek, amikor a Megrendelő a “Rendelés elfogadása” gombra kattint, ami elérhető a fiókjának “Én Rendeltem” felületénél az adott rendelésre kattintva. Amennyiben a Megrendelő nem veszi igénybe a gomb használatát, a Szolgáltatás automatikusan teljesítésre kerül, és 5 nap elteltét követően nem lesz lehetősége a gomb használatára. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítéstől számított 14 napon belül panaszt terjesszen elő a jelen ÁSZF 12. pontjában foglaltak szerint.  A Megrendelés teljesítésétől számított 12 hónapon belül a Megrendelő a Szabadúszót nem jogosult megbízás vagy bármilyen egyéb munkaviszony létesítése céljából megkeresni az XProjekt Platformon közzétett Szolgáltatások tárgyában. A Megrendelés teljesítésétől számított 12 hónapon belül ugyanazon Feleknek az XProjekt Platformon közzétett Szolgáltatások tárgyában kizárólag a Platformon keresztül van lehetőségük újabb Megrendelésre, Vállalkozási Szerződés kötésére.

10. Értékelések  

Az értékelések fontosak a Szolgáltatások minőségének megállapítása érdekében. Az értékelések a Megrendelők elégedettségét fejezik ki egy adott Szolgáltatással kapcsolatban. 

Értékeléseket a Megrendelők nyújthatnak be a Szolgáltatás teljesítésekor. Egy Megrendelő egyszer jogosult egy adott Szolgáltatásra értékelést benyújtani.

Az értékelések és a hozzájuk tartozó vélemények nyilvánosan elérhetőek a Szabadúszó oldalán. 

11. Moderálás  

A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy az ÁSZF rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem. 

Az XProjekt a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az XProjekt a Moderálást részben manuálisan végzi.

A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy az XProjekt saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén az XProjekt jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. Az XProjekt a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást. 

A Moderálás során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzések folytathatók le: 

– a regisztráció ellenőrzése;

– a Szolgáltatás vagy Projekt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése; 

– az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése;

– IP cím ellenőrzése; 

– a Felhasználó magatartásának ÁSZF-nek való megfelelőségének ellenőrzése. 

Az XProjekt intézkedése saját hatáskörben:

Amennyiben az XProjekt szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, az XProjekt saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. 

A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:

Amennyiben az XProjekt nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, az XProjekt email útján értesíti a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni. Amennyiben a Felhasználó a felhívásnak nem tesz eleget, az XProjekt jogosult a jelen ÁSZF 16. pontjában felsorolt jogkövetkezményeket alkalmazni. 

A Felek rögzítik, hogy a szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni. 

12. Panasz a Szabadúszóval szemben  

A Felhasználónak/Megrendelőnek lehetősége van az XProjekt Platformon panaszt tenni. Panasz benyújtására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a Szolgáltatás nem felel meg a jelen ÁSZF 9. pontjában foglalt „A megrendelt Szolgáltatással szemben támasztott követelmények”-nek. 

Ha egy panasz a Szabadúszó által készített valamelyik konkrét Szolgáltatásra vonatkozik, akkor a Megrendelő köteles az ilyen panaszt a Szolgáltatás kézbesítésétől számított 14 napon belül megtenni. Az XProjekt a panaszt 10 munkanapon belül kivizsgálja. Az XProjekt a saját belátása szerint kezeli az esetleges panaszokat, és eldönti, hogyan oldja meg ezeket. 

Az XProjekt dönthet úgy, hogy a Szabadúszó nevében, saját belátása szerint visszatéríti a Megrendelőnek a Szolgáltatás Árát (vagy annak egy részét), majd ennek megfelelő kompenzációt követelhet a Szabadúszótól. Amennyiben a Szabadúszóhoz továbbra is érkeznek a Megrendelőktől panaszok, az XProjektnek jogában áll időlegesen vagy véglegesen felfüggeszteni a Szabadúszónak az XProjekt Platform használatára vonatkozó jogosultságát a jelen ÁSZF 18. pontjában foglaltakkal összhangban. Ebben az esetben jelen ÁSZF 18. pontjában foglalt szellemi alkotás joga az alábbi eltérésekkel alkalmazandó: „A Szabadúszó által átadott szerzői művet a Megrendelő NEM használhatja fel, így a Szerződés NEM tekinthető felhasználási szerződésnek is. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás Ára, azaz a felhasználás ellenértéke a Megrendelő részére visszautalásra kerül, így ez akként értelmezhető, hogy a Megrendelő a felhasználási jogok gyakorlásáért felhasználási díjat nem fizetett, tehát NEM jogosult a szerzői mű jövőbeli és időben korlátlan mértékű felhasználására. Az így létrejött szerzői mű kizárólagos jogosultja a Szabadúszó.” 

13. Számlázás 

A Szabadúszó saját nevében elkészít és kiállít a Megrendelő részére egy számlát a Szolgáltatás Áráról. A Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésből fakadó fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a fizetést jóváírják az XProjekt Stripe számláján. A Szolgáltatás Ára az ÁFA-t tartalmazza. 

Az XProjekt vállalja, hogy a Szolgáltatások Árait (levonva az XProjekt részére fizetendő 10% mértékű Adminisztrációs Díjat) az XProjekt Platformon keresztül teljesített Megrendelések tekintetében továbbítja a Szabadúszónak akként, hogy a Szolgáltatások Árainak 90%-át jóváírja az Egyenlegén. Amennyiben a Megrendelés törlésre kerül, a Megrendelés összege visszautalásra kerül a Megrendelőnek.

Az XProjekt egyidejűleg kiállít egy számlát a Szabadúszónak az Adminisztrációs Díjról.

Amennyiben a jelen ÁSZF 12. pontjával összhangban bármilyen levonás esedékes bizonyos panaszokkal kapcsolatban vagy egyéb okból, az Xprojekt azzal csökkenti a Szabadúszó részére fizetendő összeget.

A Szabadúszó felelős azért, hogy bármely adózási kötelezettségét – ebbe beleértve ÁFÁ-t, egyéb adót – teljesítse a hatályos jogszabályok alapján. A Szabadúszó az ÁSZF elfogadásával garantálja, hogy adózási kötelezettségeinek eleget tesz. A Szolgáltatásokban megjelölt áraknak tartalmazniuk kell az ÁFA összegét is.

A FaceTill Ltd. az Egyesült Királyságban bejegyzett, jogszerűen működő gazdasági társaság, amely az angol jogszabályok alapján teljesíti az adózási kötelezettségét. A FaceTill Ltd. nem ÁFA alany.

Az XProjekt a Felhasználó esetleges tartozásának behajtása céljából jogosult továbbadni a Felhasználó személyes adatait (adott esetben), valamint a Felhasználó jelen megállapodás alapján fennálló tartozásának tényét, összegét és egyéb lényeges információit behajtó cég, vagy 3. fél számára.

14. Díjazás 

Az XProjekt (mint a Szerződések közvetítésével kapcsolatban online közvetítő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató) szolgáltatásainak ellenértékeként a Szolgáltató köteles az XProjektnek Adminisztrációs Díjat fizetni a Megrendelők által az XProjekt Platformon leadott minden Megrendelése után. Az Adminisztrációs Díj számítása: a Szolgáltatás bruttó Árának 10%-a.

Az XProjektnek jogában áll további díjakat, csomagokat megállapítani, és időről időre frissíteni előzetes értesítést küldve a Szabadúszónak.

15. Egyenleg kifizetése 

Az XProjekt kizárólag olyan fizetési szolgáltatást használ, amely biztosítja a biztonságos fizetést. A Megrendelő által teljesített kifizetések a pénzügyi szolgálató (Stripe) számláján kerül tárolásra a Szolgáltatás teljesítéséig. A kifizetés igénylése esetén a kiutalás 1 munkanapon belül történik, azonban a tranzakció végrehajtása banktól függően további munkanapokat vehet igénybe.

Szabadúszó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 4500 Ft alatti kiutalásra nincs lehetőség, és külföldi utalás esetén (USD, EUR, GBP) további költségekkel is számolni kell az adott pénzügyi szolgáltatótól függően, azaz a tranzakciós díj és egyéb költségek összegével csökken a kifizetés teljes összege.

Az XProjekt az Egyenleg kifizetését az alábbiak szerint teljesíti:

– banki átutalással, ehhez bankszámlaszám megadása kötelező,

Kifizetést a profil “Vezérlőpult” oldalán lehet igényelni. Egy Megrendelés kifizetését csak akkor lehet igényelni, amikor egy Megrendelés teljesítve lett.

A kifizetés igénylésének összege nem haladhatja meg az XProjekt fiók egyenlegét. A kifizetés forint árfolyamban történik.

A hibásan megadott bankszámla adatokért és az ebből eredő kárért az XProjektet semmilyen felelősség nem terheli.

16. Időtartam, korlátozás, felfüggesztés, felmondás, tiltás  

A Szerződés határozatlan időre jön létre a Felhasználó és az XProjekt között. 

A Megrendelő a Szerződést indoklási kötelezettség nélkül bármikor rendes felmondással megszüntetheti, kivéve abban az esetben, amennyiben egy Megrendelés teljesítését a Szabadúszó elvállalta. Ebben az esetben Szabadúszó köteles a Megrendelés teljesítésére, a Megrendelő pedig köteles a Szolgáltatás átvételére

A Szerződés megszüntetésének módja a regisztráció törlése

Az XProjekt jogosult rendes felmondással bármikor, legalább 30 nappal korábban küldött előzetes értesítés mellett felmondani a Szerződést. A Szerződés megszüntetésének módja a regisztráció törlése. 

Felhasználó szerződésszegése esetén: 

− Amennyiben a Felhasználó megszegi a Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét, az XProjekt jogosult korlátozni vagy felfüggeszteni az XProjekt Platform Felhasználó általi használatát anélkül, hogy az XProjekt bármilyen módon köteles lenne megtéríteni a Felhasználó kárát. Amennyiben a korlátozást, felfüggesztést vagy felmondást az XProjekt visszavonja, lehetővé kell tenni a Felhasználó számára Szolgáltatásainak folytatását.

− Amennyiben az XProjekt azonnali hatályú felmondással szünteti meg a Szerződést, azaz azonnali hatállyal törli Felhasználó regisztrációját, az XProjekt jogosult a Felhasználót az XProjekt Platform használatától – telefonszámon, email címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.

− Az XProjekt jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználóval, amely Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

− Az XProjekt a korlátozást, felfüggesztést, azonnali hatályú felmondást a Felhasználó kérésére sem köteles megindokolni. − A Felhasználó köteles a szerződésszegéssel okozott kár, valamint a felmerült költségek megtérítésére (pl.: amennyiben a Felhasználó olyan magatartást követ el, amellyel az XProjekt Platformot kikerülve ad megbízást, megrendelést a Platformon megismert Szabadúszó részére, vagy pl.: a Megrendelés teljesítésétől számított 12 hónapon belül a Felhasználó a Szabadúszót megbízás vagy bármilyen egyéb munkaviszony létesítése céljából megkeresi az XProjekt Platformon közzétett Szolgáltatások tárgyában.

17. Adatkezelés  

Az XProjekt kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. Az XProjekt az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Felhasználókat, amely a következő linken érhető el: https://www.xprojekt.hu/adatvedelmi-tajekoztato
Az Adatkezelési Tájékoztató a Szerződés részét képezi. 

18. Szellemi Alkotások  

A Szabadúszó által közzétett tartalom (Szolgáltatás):

A Szabadúszó által az XProjekt Platformra feltöltött tartalom (pl.: fénykép, videó, stb…) nem képezheti harmadik fél szellemi tulajdonát (például szerzői jog által védett anyag). Szabadúszó kijelenti, hogy az általa feltöltött anyagok (videók, fényképek, stb…) kizárólagos szerzői jogi jogosultja.

A Szabadúszó az XProjekt Platformon közzétett Szellemi Alkotásai tekintetében az XProjekt részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. Az XProjektet ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg.

A Szabadúszó beleegyezik abba, hogy az XProjekt a Szerződés teljes időtartama alatt felhasználhatja a Szabadúszó által az XProjekt Platformra feltöltött nevét, logóját, fényképeit, videóit, hirdetéseit, stb az XProjekt reklám és marketing anyagaiban.

Szabadúszó által létrehozott mű (Szolgáltatás): 
A Szabadúszó által átadott szerzői művet a Megrendelő felhasználhatja, így a Szerződés egyúttal felhasználási szerződés is. A Szolgáltatás Ára a felhasználás ellenértékét is magában foglalja, így amennyiben a Megrendelő a felhasználási jogok gyakorlásáért egyösszegű felhasználási díjat, azaz a Szolgáltatás Árát megfizeti, abban az esetben jogosult a szerzői mű jövőbeli és időben korlátlan mértékű felhasználására, kivéve abban az esetben, amennyiben a Szolgáltatás leírásában a Szabadúszó korlátozott felhasználást engedélyez, avagy a felek másként állapodtak meg. 

Az XProjektet megillető Szellemi Alkotások: 
Az XProjekt Szellemi Alkotásának minősül a szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan az XProjekt Platform, annak szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az adatbázis, a weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a felületen megjelenített és az XProjekt által szerkesztett szövegek, továbbá az „XProjekt” elnevezés, annak ábrás megjelenítése. 

Az XProjekt Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag az XProjekttel megkötött külön megállapodás alapján lehet. A Platform használata és a szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy az XProjekt a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát átengedte a Felhasználó részére. 

19. Partnerprogram 

A Felhasználónak lehetősége van meghívni még nem XProjekt felhasználó ismerősét az XProjekt oldalra, hogy próbálja ki az XProjekt Platformon igénybe vehető szolgáltatásokat. A Felhasználó az XProjekt regisztrációjával automatikusan kap egy Partnerprogram linket. Ez a link az alábbi oldalon található meg: https://xprojekt.hu/account/settings/

Ezt követően, amennyiben a Felhasználó, azaz az Ajánló személy a saját Partnerprogram linkjét megosztja a saját weboldalán, YouTube csatornáján vagy social media felületén, stb, és az Ajánlott személy a linkre kattintva beregisztrál az XProjekt oldalra, az első tranzakciója után (az XProjekt Platformon bármely Szolgáltatás megrendelésével, vagy Szabadúszóként elvégzésével) a Szolgáltatás Árának 5%-a automatikusan átutalásra kerül az Ajánló személy bankszámlájára.

Az Ajánló személy az XProjekt bármely Felhasználója lehet (a továbbiakban: Ajánló személy), aki regisztrált az XProjekt oldalon. 

Ajánló és Ajánlott személye nem lehet ugyanaz. 

Az XProjekt fenntartja a jogot, hogy visszaélés gyanúja esetén kizárjon vagy elutasítson regisztrációt. Visszaélésnek minősül pl. amennyiben valószínűsíthető vagy bizonyított, hogy az Ajánlott személy email címét az Ajánló személy regisztrálta és/vagy ő kezeli. 

Az XProjekt visszaélés gyanúja esetén fenntartja a jogot a Megrendelés törlésére vagy a Felhasználói fiók korlátozására vagy felfüggesztésére

20. Felelősség 

Az XProjekt nem vállal felelősséget a Vállalkozási Szerződés teljesítéséért, illetve a Vállalkozási Szerződés szerint előterjesztett kárigényekért, vagy az esetleges szerzői jogsértés miatt. 

A Felhasználó köteles kártalanítani az XProjektet bármely követeléssel, kárigénnyel szemben, valamint köteles megtéríteni azokat a költségeket, amelyek azzal kapcsolatosan merülnek fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződésből fakadó kötelezettségeit. 

Az XProjekt nem vállal felelősséget az üzemzavarért, hozzáférési hibáért, így nem felel semmi olyan kárért, továbbá elmaradt vagyoni előnyért, amelyet a Felhasználó annak eredményeként szenved el, hogy az XProjekt Platformnak az elérhetősége vagy működése megszakad, nem megfelelően működik, vagy megszüntetésre kerül. 

Az XProjekt nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által az XProjekt Platformon elhelyezett bannerek, linkek vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak. 

21. Záró rendelkezések 

A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának. 

Az XProjekt az ÁSZF-et bármikor frissítheti, azt a weboldalán teszi közzé. Külön értesítés hiányában az ÁSZF-et az XProjekt lényegesen, a Felhasználók jogait hátrányosan érintő módon nem módosítja. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított ÁSZF-fel, dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem használja az XProjekt Platformot. 

Az XProjekt lehetővé teszi saját panasztételi rendszerét a kapcsolat@xprojekt.hu email címre történő levélküldési lehetőséggel. Ezek az esetek az alábbiak: 

– Az XProjekt megszegte a Platform működtetésére vonatkozó valamely kötelezettségét, ami negatív hatással van a Felhasználóra;

– Az XProjekt Platform nem megfelelő működése, ami negatív hatással van a Felhasználóra. 

Az XProjekt a panaszt megvizsgálja, majd 10 munkanapon belül késedelem nélkül válaszol a Felhasználó számára. Amennyiben a panaszt nem sikerült a belső panaszkezelő rendszerén keresztül rendezni, Felhasználó Békéltető Testülethez fordulhat. 

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy valamely Vállalkozási Szerződésből fakadó jogvitát sem a belső panaszkezelési folyamat, sem a Békéltető Testület útján nem tudták rendezni, bármely Fél jogosult kizárólag londoni illetékes bírósághoz fordulni. 

A Feltételekre, illetve az XProjekttel való jogviszonyra az angol jog irányadó. Felhasználó és az XProjekt egyetértenek abban, hogy az angol bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában.

Hatályba lépés dátuma: 2024. május 21. 

Bejelentkezés

Regisztráció

Jelszó visszaállítása

Kérjük, add meg a felhasználónevedet vagy az email címedet. Emailben kapsz egy linket az új jelszó létrehozásához.

Készült szív-vel és kávé-val Budapesten.
Minden jog fenntartva © 2024 XProjekt
Játékszabályzat ÁSZF Adatkezelés