A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a FaceTill Ltd. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett bármelyik weboldalon vagy eseményen megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Szervező mellett Játékonként eltérő szerződéses partner is lehetséges (a továbbiakban: Partner), ebben az esetben a Partner neve és székhelye megtalálható a Játék leírásánál.

1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki betöltötte 18. életévét. (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  • 18 éven aluli személyek

2. A Játék leírása

A Játékok a közzétevő weboldalak alatt közvetlenül, vagy egy linkre kattintva aloldalként érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsolódó anyagok.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

Az aktuális Játékra minden felhasználó automatikusan jelentkezésre kerül az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  1. Partnerprogram linkedet illeszd be a honlapod tartalmába, közösségi média posztjaidba, vagy akár küldd el üzenetben vagy emailben ismerőseidnek.
  2. Ha bárki a linkeden keresztül regisztrál be az XProjektre és megrendel egy szolgáltatást, vagy szabadúszóként megvalósít egy projektet, akkor a tranzakció értékéből 5% jutalékot fizetünk neked és az ajánlottal automatikusan részel veszel az aktuális Játékunkon.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Játékokra külön regisztráció nem szükséges.

FONTOS SZABÁLY: A Játékos automatikusan elfogadja a Nyereményjáték szabályzatot, a Játékleírást és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játékleírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

6. Sorsolás

Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervező és Partnereiből álló sorsolási bizottság előtt, melyről jegyzőkönyv készül. 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben, hivatalosan a sorsolást követően, legkésőbb 5 napon belül emailben értesítjük. Amennyiben valaki azonban mégsem kapna levelet, de a honlapunkon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a kapcsolat@xprojekt.hu email címen.

A nyertes az értesítést követő 30 napon belül kell, hogy felvegye a játék szervezőjével a kapcsolatot telefonon, vagy emailben. Ennek elmaradása esetén a nyeremény átadását a Szervező megtagadhatja, és/vagy a Szervező egyoldalú döntése alapján új sorsolást tűzhet ki és új nyertest sorsolhat ki.

Amennyiben a játék egyedi szabályzata pótnyertes sorsolását is lehetővé teszi, a pótnyertes az ajándék átvételére abban az esetben jogosult, amennyiben az elsődleges nyertes az ajándék átvételére a nyertesek értesítését követően 30 napon belül sort nem kerít, vagy az ajándékra igényt nem tart és azt írásban is jelzi a Szervező felé.

8. A nyeremények kézbesítése

 A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője vagy a Partner kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek, amennyiben a nyeremények kiszállítására adott Játék szabályzata kitér.

A kézbesítés átfutási ideje, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékokban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, email cím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.

A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése, a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a Partnernek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező, vagy a Szervező nevében a Partner a Szervező termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Szervező a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Partnernek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, lakcímének és email címének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.

Mind a Szervező, mind a Partner a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

További adatkezeléssel kapcsolatos információk: Adatvédelmi tájékoztató

10. Felelősségkizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Partnernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése, vagy az átvételkor készített dokumentáció esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán és közösségi oldalain nyilvánosságra hozza. A Játékos kérheti az előbb említett felületekről nevének törlését.

A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Bejelentkezés

Regisztráció

Jelszó visszaállítása

Kérjük, add meg a felhasználónevedet vagy az email címedet. Emailben kapsz egy linket az új jelszó létrehozásához.

Készült szív-vel és kávé-val Budapesten.
Minden jog fenntartva © 2024 XProjekt
Játékszabályzat ÁSZF Adatkezelés